Oferta dla klientów indywidualnych

– mapa do celów projektowych
– tyczenie obiektu budowlanego (przyłącze, budynek, układ drogowy itp.)
– inwentaryzacja obiektu budowlanego
– wznowienie znaków granicznych
– wyznaczenie punktów granicznych
– podział nieruchomości do celów notarialnych
– podział nieruchomości do celów sądowych
– rozgraniczenie nieruchomości