Prace prawne

– podział nieruchomości
– połączenie i podział nieruchomości
– wznowienie znaków granicznych
– wyznaczenie punktów granicznych
– rozgraniczenie nieruchomości
– dokumentacja do celów prawnych