Oferta dla klientów indywidualnych

– mapa do celów projektowych
– tyczenie obiektu budowlanego (przyłącze, budynek, układ drogowy itp.)
– inwentaryzacja obiektu budowlanego
– wznowienie znaków granicznych
– wyznaczenie punktów granicznych
– podział nieruchomości do celów notarialnych
– podział nieruchomości do celów sądowych
– rozgraniczenie nieruchomości

Oferta dla firm

– mapa do celów projektowych
– tyczenie obiektu budowlanego
– inwentaryzacja obiektu budowlanego
– geodezyjna obsługa inwestycji
– monitoring przemieszczeń obiektów budowlanych
– monitoring odkształceń obiektów budowlanych
– pomiar objętości wykopów i nasypów
– aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków po rozbiórkach
– pomiar pionowości szybu windowego / duszy schodów
– pomiar suwnic
– numeryczny model terenu
– inne

Prace Prawne 

– podział nieruchomości
– połączenie i podział nieruchomości
– wznowienie znaków granicznych
– wyznaczenie punktów granicznych
– rozgraniczenie nieruchomości
– dokumentacja do celów prawnych