Mapa do celów projektowych – jak długo jest ważna?

Zgodnie z definicją mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne. Wykonuje się je z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zawiera ono elementy stanowiące treść mapy zasadniczej. Przepisy prawa nie regulują wprost terminu ważności mapy do celów projektowych. Warunkiem jest aktualność jej treści ze stanem faktycznym  w terenie. Mapa do […]