pomiar

Pomiar został wykonany w budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie na warszawskim Mokotowie. Wykonanie pomiaru poprzedzało montaż dźwigu windowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z tzw. wielkiej płyty. Pomiar pionowości duszy schodów wykonany został z zastosowaniem precyzyjnego pionownika optycznego, którego dokładność pomiaru wynosi 1mm/100m. Odpowiednie podejście pomiarowe pozwala stworzyć dokumentację techniczną w formacie CAD przedstawiającą w odpowiedniej skali rzut nałożonych na siebie poszczególnych kondygnacji oraz biegów schodów. Takie przedstawienie pomiarów pozwala w prosty sposób wyznaczyć minimalny prostokąt, który zmieści się w “światło” takich schodów z zachowaniem pionowości. Zlecający pomiary ma jasną sytuację co do możliwości przestrzennych montażu windy, jak i samego jej doboru przy zachowaniu odpowiednich parametrów użytkowych. Szerokie analizy dokumentacji pomiarowej pozwalają oszczędzić czas i pieniądze związane z niewłaściwym montażem, co skutkuje koniecznością wprowadzania korekt, wydłużonym terminem realizacji, zużyciem sprzętu i innych prac, których można uniknąć zlecając wykonanie takiego opracowania.

Trzy_Wymiary_Winda_1

Trzy_Wymiary_Winda_2

Trzy_Wymiary_Winda_3